Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 36, 2019.god., str. 9-21


SPEKTRALNA ANALIZA DVO FREKVENTNOG ODZIVA 1D MODELA U INTERAKCIJI SA FUNKCIJOM PRENOSA „ODZIV – POBUDA”
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS36.01
UDK: 004.942:531.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miličić, Ilija M. ; Kekanović, Milan; Aladžić, Viktorija
 
 Rezime:
 U ovom radu je 1D dinamičkom modelu sa otporom podloge, nametnuta pobuda sa dve različite učestanosti amplituda pomeranja izvan rezonantnog područja. Primenjujući algoritme FFT sa aplikacijom MathCAD, tretirane amplitude pomeranja u frekventnom i vremenskom domenu respektuju preslikavanje predloženo funkcijom prenosa (I.M.Miličić, 2015). Sprovedenim računarskim simulacijama potvrđeno je da se harmonijski odziv sistema 1D dinamičkog modela može uspešno modelirati na osnovu ovde pokazanog ekvivalentnog rešenja.
 
 Ključne reči:
 Simulacija, dinamički model, ekvivalentno rešenje, funkcija prenosa, pomeranja.