Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 53-64


O PROMENI VREDNOSTI GRADITELJSKOG NASLEĐA NAKON VELIKIH INTERVENCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.005
UDK: 725/728
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kurtović Folić, Nađa; Živaljević Luxor, Nataša; Pasternak, Hartmut
 
 Rezime:
 Poslednjih decenija, očuvanje baštine prošireno je na veoma raznovrsne oblasti izgradnje, uključujući industrijsko nasleđe, brojne oblike stanovanja (ne samo reprezentativne!) i druge različite vrste zgrada. Postoji očigledna tendencija da se zaštiti značajno nasleđe razvoja globalne civilizacije. Kao "mlađi" primeri nasleđa, takvi objekti su pogodniji i podloţniji velikim intervencijama i modernizaciji. Na taj način očuvane i obnovljene zgrade obogaćuju kulturnu sliku i način ţivota grada. Posmatrano na ovaj način, očuvanje naslijeđa je jedan od bitnih delova modernizacije i identifikacije društvenog identiteta. Zajednica se identifikuje sa očuvanom baštinom i podrţava različite ideje o tome kako je predstaviti i iskoristiti. Osećaj da njihova zaštita implicira i značajna ograničenja u manifestaciji oblika i osobina je nešto o čemu se raspravlja na međunarodnom planu. Takav pristup, međutim, postaje sve fleksibilniji, posebno od početka 21. veka. Postavlja se pitanje šta se dešava sa prvobitno utvrđenim vrijednostima kulturnih dobara koje su izmenjene velikim intervencijama? Da li je obavezno ponovo proceniti i odrediti novostvorenu vrednost? Da li treba da se sačeka da se stvori određena istorijska distanca kako bi se ponovo uspostavila vrednost, ili koliko dugo treba da se utvrdi da li su intervencije stvorile novu vrednost celine koja čini kulturno dobro i intervencije u njemu i sa njom? Broj pitanja je veliki, a iskustvo potrebe za ponovnom procenom je još uvek vrlo skromno. To je proces koji se stalno osveţava novim idejama, tehnikama, tehnologijama i prati civilizacijski razvoj društva u kojem se događaji odvijaju. Mnogo načina da se podstakne dalje istraţivanje o ovoj temi tek se otvara.
 
 Ključne reči:
 graditeljsko nasleđe, velike intervencije, ponovna procena, nove tehnologije