Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 555-562


SAVREMEN ARHITEKTONSKI PRISTUP PREFABRIKOVANOJ GRADNJI DRVENIH KUĆA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.055
UDK: 72:624.011.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petrović, Vladana; Petković, Nataša; Stoiljković, Branislava; Živković, Milica; Keković, Aleksandar
 
 Rezime:
 Arhitektonska estetika današnjice uslovljena je obnovljivim, ekološkim materijalima i okrenuta savremenoj, održivoj arhitekturi. Jedan od najkompleksnijih problema današnjice, predstavlja uklapanje savremene arhitekture sa prirodom, gde je objekat definisan kao svojstveni energetski sistem koji koristi lokalne prirodne resurse i energiju iz obnovljivih izvora. Odgovor na savremene arhitektonske i građevinske zahteve daje održiva, ekološka, montažna gradnja koja kao glavni konstruktivni element koristi drvo, koje je obnovljivo, moguće je njegovo recikliranje i pruža visoke toplotne performanse objekta. Prefrabikacija predstavlja savremen, jeftin i brz način gradnje u kome se skraćuje vreme izgradnje, koriste se materijali u skladu sa principima održivog razvoja i smanjuje emisija CO2, što kao konačni produkt ima savremene montažne kuće.
 
 Ključne reči:
 Prefabrikacija, održiva arhitektura, savremena arhitektura, održiva arhitektura, ekološki materijali, obnovljiva energija