Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 437-445


PREGLED SISTEMA JEZERA PALIĆ LUDAŠ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.043
UDK: 556.551
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan
 
 Rezime:
 Ovaj rad predstavlja pregled sistema jezera Palić Ludaš, koji se nalazi na severu Bačke nadomak Subotice u Srbiji. Najbitnija vodna tela u ovom područiju su jezera Palić, Ludaš i Omladinsko jezero. Jezero Palić je podeljeno u niz sektora i laguna. Najznačajniji kanal u ovom sistemu je kanal Palić-Ludaš, koji povezuje jezera Palić i Omladinsko sa jezerom Ludaš. Rad daje opis ovog sistema jezera, uzimajući u obzir sve relevantne hidrotehničke objekte. Takođe je data preliminarna analiza dostupnih merenih podataka na domenu od interea. Ova merenja se sastoje od proticaja površinske vode u Palić, visine padavina, temperature i brzine vetra, kao i parametara kvaliteta vode kao što su BPK5, HPK, ukupan fosfor, ukupan azot i suspendovane materije.
 
 Ključne reči:
 hidraulički podaci, podaci kvaliteta vode, sistem jezera Palić Ludaš, hidrotehnički objekti