Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 31, 2017.god., str. 67-85


IZGRADNJA POLJOZAŠTITNIH ŠUMSKIH POJASEVA U POSTUPKU KOMASACIJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS31.005
UDK: 630*266:332.262
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Trifković, Milan; Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Nestorović, Žarko
 
 Rezime:
 Globalna razmatranja ugroženosti zemljišta različitim degradacionim procesima, pokazuju da su značajne površine, ne samo u arodnim i pustinjskim delovima sveta, nego i širom Evrope, u većoj ili manjoj meri zahvaćene eolskom erozijom. Sprovedene analize i procene pokazale su da eolska erozija u Evropi ugrožava ukupno oko 42 miliona hektara zemljišta (European Environment Agency-EEA, 2000). Eolska erozija je naročito izražena u ravničarskim predelima, u kojima je osnovna privredna delatnost poljoprivreda. Vojvodina, na osnovu svojih prirodnih karakteristika, nalazi se u zoni umerenih i srednjih intenziteta eolske erozije, ali uz potencijalno visok do vrlo visok rizik od nastanka i intenziviranja erozionih procesa izazvanih ljudskim delovanjem. Poljozaštitni šumski pojasevi u postupku komasacije, kao biološki vid borbe protiv eolske erozije, predstavljaju predmet istraživanja ovog rada, sa ciljem da se utvrdi odstupanje između projekata poljozaštitnih šumskih pojaseva i realizovanog stanja na terenu. Samim tim, u radu će biti prezentovane karakteristike odabranih poljozaštitnih šumskih pojaseva, prvo projektno, a zatim i prikaz trenutnog stanja na terenu.
 
 Ključne reči:
 eolska erozija, poljozaštitni šumski pojasevi, komasacija