Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 853-860


TEŠKOĆE U PROCESU RESTAURACIJE SPOMENIKA KULTURE NA PRIMERIMA U SUBOTICI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.090
UDK: 72.02:69.059.25(497.113Subotica)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aladžić, Viktorija
 
 Rezime:
 Cilj istraživanja prikazanog u ovom radu je da se navedu problemi u procesu restauracije spomenika kulture u Srbiji, sa posebnim osvrtom na situaciju u Subotici. Graditeljsko nasleđe kao značajan elemenat identiteta i lokalne kulture nema primarno mesto u procesu vrednovanja ljudskih potreba u Srbiji. Situacija je posebno teška u slučaju spomenika kulture koji su izgrađeni na prekretnici XIX-tog u XX-ti vek. Njihov značaj često ostaje nepriznat, ne smatraju se dovoljno“starim“, niti su tretirani kao vredno arhitektonsko nasleđe. Radovi koji se izvode na njima ne poštuju originalne tehnika rada i zanatske veštine koji su primenjene pri izgradnji ovih objekata, već se upotrebljavaju savremeni materijali i tehnike rada. Postoji više razloga za ove nedostatke o kojima će se raspravljati u ovom radu.
 
 Ključne reči:
 spomenici kulture, restauracija, očuvanje, arhitektura, Subotica