Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 645-650


UPOREDNA ANALIZA METODA ZA PRORAČUN PAN KOEFICIJENTA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.069
UDK: 551.573
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milanović, Mladen; Trajković, Slaviša; Gocić, Milan
 
 Rezime:
 Evapotranspiracija i evaporacija predstavljaju bitne parametre za uspešno upravljanje vodnim resursima i drugim aktivnostima vezanim za vodu i poljoprivrednu proizvodnju. Pan evapotranspiracioni metod je metod za proračun referentne evapotranspiracije (ET0), tj. metod koji direktno povezuje evaporaciju i ET0. Ovaj metod koristi pan koeficijent (Kp) i pan evaporaciju (Epan). Ovaj metod je široko rasprostranjen zbog svoje jednostavnosti, lakoće interpretacije podataka i njihove primene i pogodnosti za lokacije sa ograničenom dostupnošću meteoroloških podataka. U ovom radu šest metoda za Kp su upoređene sa tabličnim vrednostima Kp predloženih od strane Doorenbos i Pruitt-a. Za poređenje metoda korišćena su šest statistička testa. Na osnovu rezultata statističkih testova, Snyderov model ima najveću sličnost sa vrednostima Kp, dok Abdel-Wahed i Snyder model ima najveća odstupanja.
 
 Ključne reči:
 referentna evapotranspiracija, pan koeficijent, Snyder model, Abdel-Wahed i Snyder model.