Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 297-304


DINAMIČKI ODZIV KONSTRUKCIJE NA ZEMLJOTRESNU POBUDU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.030
UDK: 624.042.7:517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grahovac, Nenad; Spasić, Dragan; Žigić, Miodrag; Okuka, Aleksandar
 
 Rezime:
 Proučeno je ponašanje konstrukcije u obliu stuba pri dejstvu zemljotresa. Konstrukcija se sastoji od krutih blokova koji se kreću translatorno tokom horizontalnog kretanja tla. Frakcioni izvodi su korišćeni u konstitutivnom modelu viskoelastičnog prigušivača. Takođe je razmatrano prigušenje usled prisustva suvog trenja. Izvedene su osnovne diferencijalne jednačine kretanja konstrukcije izložene dejstvu jedne komponente horizontalnog ubrzanja tla. Postavljeni problem je rešen pomoću matematičkih alata namenjenih za neglatke mehaničke sisteme koji sadrže frakcione izvode.
 
 Ključne reči:
 stubna struktura, seizmički odziv, frakcioni Zenerov model, suvo trenje