Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 1047-1055


UPRAVLJANJE POSLOVNIM REZULTATIMA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA-URAVNOTEŽENI RAČUN
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.106
UDK: 69 : 005.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mišeljić, Neđo
 
 Rezime:
 U radu je prikazana metodologija implementacije građevinskih projekata metodom povezivanja poslovnih rezultata sa dugoročnom poslovnom strategijom kompanije. Kao dokazan i efikasan alat koji pruža vidljive i lako dostupne rezultate uspješnosti svim učesnicima u projektima koristi se uravnotežena tabela rezultata“Balanced Scorecard“. Model doprinosi odlučivanju koje omogućava uspješno implementiranje dugoročne poslovne strategije u konkurentnom okruženju i unapređenju poslovnog ambijenta
 
 Ključne reči:
 Projekt menadžment, Poslovne strategije, Nadzor