Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 651-657


TEORIJA I PRAKSA POPLAVE NA DUNAVU KOD BUDIMPEŠTE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.066
UDK: 627.51(439.151)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Major, Janos
 
 Rezime:
 „Svaki put kada padne jača kiša Novi Sad ima problem sa atmosferskim vodama i poplavama. Sve se to povuče nakon pola sata, ali na momenat nastane haos.” U Budimpešti je slična situacija, a na Budimskoj strani je još gore. U radu ćemo prikazati trenutnu situaciju sa svim geološkim osobinama i sa hidrotehničkim objektima koji čuvaju stanovništvo i grad. Na obali Dunava sagradjeno je 88,9 km dugačka glavna zaštitna linija od poplave. Na ovom „kratkom delu” ima 84 potočića, 87 malih brana protiv poplave, 11 prepumpnih stanica na rekama, 246 drugih hidrotehničkih konstrukcija i šest termalnih banja na obali Dunava. Mreža za sakupljanje otpadne vode ima više od 5400 km sa 194 prepumpnih stanica. Stručnjaci se trude da sakupljena iskustva koje su stekli naši prethodnici iskoriste za rešavanje najnovijih zadataka kod odbrane Budapešta od velikih voda koje proteku u koritu Dunava. Najavljeni su najnoviji projekti čiji je zadatak održavanje i poboljšavanje stanja nasipa i zidova protiv poplave. U radu će se opisati moderni materijali i rešenja koje su trajno rešenje za stabilnost hidrotehničkih konstrukcija.
 
 Ključne reči:
 poplave na Dunavu, flash flood, stabilnost hidrotehničkih konstrukcija, WSG aditiv.