Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 443-454


NAČINI POBOLJŠANJA RECIKLIRANOG AGREGATA – PREGLEDNI RAD
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.045
UDK: 666.972.12
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Despotović, Iva
 
 Rezime:
 Reciklirani agregat se sastoji iz zrna prirodnog agregata i sloja cementnog maltera preostalog od starog betona. Fizičke i mehaničke osobine recikliranog agregata zavise od kako od karakteristika tako i od količine preostalog maltera. Uklanjanje i ojačavanje preostalog maltera su dva glavna načina za poboljšanje karakteristika recikliranog betonskog agregata. U radu je dat pregled objavljenih metoda za poboljšanje recikliranog agregata uz isticanje njihovih prednosti i nedostataka, kako bi se olakšao izbor i dalja razrada odgovarajuće metode.
 
 Ključne reči:
 reciklirani betonski agregat, preostali cementni malter, poboljšanje