Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 833-843


PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU – DEO 3/1: LUčNE BRANE I TEORIJA TANKIH LJUSKI MIRKO D. PETKOVIć
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.106
UDK: 627.825:624.07
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petković, Mirko D.
 
 Rezime:
 "Zašto se zvanično skoro nigde u svetu ne pominju imena i doprinosi Srba istoriji svetskog graditeljstva“? Da li zato što osim epskih priča i sporadičnih slučajeva takvih doprinosa zapravo i nema ili zato što je nedostatak tradicije u bogatstvu i vladanju nad drugima onemogućio Srbe da pređu put od turskih dunđera do savremenih demijurga i tako ostanu zabeleženi u istoriji svetskog graditeljstva? Drugim rečima, da budu i njegovi kreatori, a ne samo manje primetni sledbenici, vešti improvizatori ili prosti izvršioci tuđih zamisli i ideja. Bez obzira kakva da je istina prezentirani rad kroz teoriju tankih 2K ljuski i njenu primenu kod lučnih brana daje doprinos sagledavanju i pamćenju njene lepše strane ispunjene tom potrebnom kreativnošću - bez koje se ne rađa ljubav prema graditeljskoj struci i nauci niti podstuiču opredeljenja za nju. Polazeći od elastičnih 2K ljuski u radu su prezentirani načini formiranja matematičko-fizičkih modela lučnih brana i analiziran način na koji se do njih došlo, kao i tačnost učinjenih pretpostavki i unetih zanemarivanja. U sklopu toga dat je i osvrt na korišćen model u domaćoj praksi sa primenom postupka inž. Nikole Hajdina. Imajući u vidu da se praksa projektovanja i gradnje lučnih brana nije u ničemu suštinski promenila za poslednjih pola veka razmatrana problematika je obrađena sa aspekta saznanja iz 1981. kada je i nastao ovaj fundamentalni rad iz oblasti primenjene teorije ljuski čiji se sažetak u daljem tekstu daje.
 
 Ključne reči:
 Lučne brane, teorija ljuski, pretpostavke, modeli, analize, Hajdin