Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 733-738


ODRŽIVO PLANIRANJE, KORELACIJA IZMEĐU KONFIGURACIJE TERENA I OSUNČANOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.092
UDK: 711.4:502.11
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jovanović, Milena; Mirić, Aleksandra; Jevremović, Ljiljana
 
 Rezime:
 U radu je prikazana povezanost između održivog urbanog planiranja i klimatskih promena, važnost pravilnog sagledavanja svih prirodnih i stvorenih uslova prilikom planiranja naselja, u cilju zadovoljenja svih čovekovih potreba. Takođe, prikazana je uzajamna veza između konfiguracije terena, osunčanosti i senke na studiju slučaja individualnog stambenog naselja na teritoriji gradske opštine Palilula, Niš. Izgrađeno stambeno naselje nalazi se na severnim padinama brda Gorice, koje u zimskim mesecima u popodnevnim časovima ostaje neosunčano. U radu je prikazana prosečna dužina bačenih senki stambenih objekata na severne i južne strane sa istim nagibom.
 
 Ključne reči:
 Urbanizam, održivo planiranje, klimatske promene, osunčanost terena, konfiguracija terena, senke