Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
Četvrt veka Građevinskog fakulteta Subotica , 1999.god., str. 51-57


KATASTAR U FUNKCIJI UPRAVLJANJA GRAđEVINSKIM ZEMLJIšTEM
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marko Gostović, Dušan Joksić
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči: