Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 887-892


METODE MJERENJA KRUTOSTI KOLOSJEKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.119
UDK: 625.14
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tomičić-Torlaković, Mirjana; Grujić, Žarko
 
 Rezime:
 Pravilnom procjenom krutosti kolosjeka moguće je uticati na produženje njegovog životnog vijeka, kao i vremenskog presjeka i obima zahvata koje je potrebno sprovesti u tu svrhu. Kvantifikovanje ovog parametra obavlja se uspostavljanjem relacije između apliciranog opterećenja i ostvarenog pomjeranja, kao mjerljivih činilaca. Opisane metode mjerenja krutosti kolosjeka su podijeljene prema opsegu dionice koju mogu da opsluže u jednom svom radnom ciklusu. S tim u vezi, izdvojene su metode i kompleksnost aparature kojom se mjerenje obavlja samo u jednom poprečnom presjeku pruge, čime su podaci vezani samo za usku zonu oko mjernog mjesta. Princip rada se zasniva na direktnom mjerenju pomjeranja geodetskim instrumentima. Potpuniju sliku moguće je postići opisanim metodama kontinualnog mjerenja krutosti koje svoj rad zasnivaju na vertikalnom harmonijskom oscilovanju pokretne mase, mjerenju njenog ubrzanja i preračunavanju ostvarenog pređenog puta, što čini pomjeranje. U zavisnosti od konstruktivnih rješenja uređaja, definisane su i specifičnosti njihove primjene u okviru relevantnih uticaja opterećenja i pomjeranja.
 
 Ključne reči:
 Ključne reči: Metode mjerenja, kolosjek, krutost, frekvencija, ugib