Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 571-577


KOSI KROVOVI SA KERAMIČKIM CREPOM – TRAJNOST I SANACIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.077
UDK: 666.74:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mijatović, Darko; Kasaš, Karolj; Kekanović, Milan; Čeh, Arpad; Karaman, Golub
 
 Rezime:
 Keramički crep je materijal, krovni pokrivač, koji se razvijao vekovima kako bi ispunio osnovne zahteve koji se od crepa kao pokrivnog materijala zahtevaju. Reč je svakako o možda najznačajnijem upotrebno- dekorativnom i zaštitnom elementu - kruni objekta, koja treba da ga ulepšava i štiti od raznih atmosferskih uticaja. U radu biće dat kratak pregled razvoja keramičkih crepova, prikaz osnovnih karakteristika modernih keramičkih crepova i tendencija njihovog daljeg razvoja. Keramički crepovi su svakako građevinski materijali koji su krovni pokrivači i postojećih, češto značajnih istorijskih objekata i objekata pod zaštitom kulture. Stoga će biti posvećena posebna pažnja aspektima rekonstrukcije, rehabilitacije, sanacije, energetske efikasnosti zgrada i očuvanju postojećih keramičkih krovnih pokrivača.
 
 Ključne reči:
 Keramički crep, tradicionalni krovni pokrivač, rekonstrukcija, sanacija krova.