Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 561-569


TERMOIZOLACIONI MATERIJALI NA BAZI AEROGELA ZA PRIMENU U GRAĐEVINARSTVU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.076
UDK: 691:699.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Čeh, Arpad; Kasaš, Karolj; Kekanović, Milan; Nemeš, Rita; Karaman, Golub
 
 Rezime:
 Termoizolacijski materijal na bazi aerogela je fleksibilan, nanoporozan materijal, proizveden je nanotehnologijom, u laboratorijama NASA (SAD), prvenstveno za potrebe svemirskih istraživanja. Danas je taj materijal, koji ima izuzetno mali koeficijent toplotne provodljivosti (λ=0,0131 W/mK) dostupan u komercijalnoj prodaji i za potrebe građevinarstva. Može da se koristi i za dopunu tradicionalnih termoizolacionih materijala,na određenim mestima, gde je neophodna primena uskih traka izolacionog materijala, kao na primer oko prozora, vrata, ili na mestima gde je ostalo malo prostora za ugradnju adekvatnog materijala, radi sprečavanja problema toplotnih mostova. Može se primeniti i na veoma visokim i niskim temperaturama.
 
 Ključne reči:
 Aerogel, nanotehnologija, termoizolacija