Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 205-218


KONCEPT GEODETSKIH RADOVA PRI PROJEKTOVANJU, IZGRADNJI I UPOTREBI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
 
UDK: 528.02:72.012
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miroslav Kuburić, Mladen Lero
 
 Rezime:
 U radu je prikazan koncept geodetskih radova u izradi projektne tehničke dokumentacije pri izgradnji raznih građevinskih objekata. Posebno su istaknute potrebe, ciljevi i značaj geodetskih radova, kao i obim, odnosno detaljan sadržaj potrebne tehničke dokumentacije.
 
 Ključne reči:
 Projekat, projektna dokumentacija