Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 149-1157


AGRARNA REFORMA NA TERITORIJI SUBOTICE
 
UDK: 346:332.2.021.8 (497.113 Subotica)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milan Trifković
 
 Rezime:
 U radu je razmatran zakon o agrarnoj reformi, kao i problemi koji su nastali kao posledica njegove primene. Analizirano je stvaranje zemljišnog fonda na osnovu Zakona o agrarnoj reformi iz 1945 g. na teritoriji Vojvodine, kao i na teritoriji opštine Subotica.
 
 Ključne reči:
 Agrarna reforma, zemljišni fond