Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 29-40


GEOMETRIJSKI NELINEARNA ANALIZA LINIJSKIH NOSAČA U RAVNI- II DIO: PRIMJERI
 
UDK: 517.957:624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksandar Borković
 
 Rezime:
 Jednačine statičke ravnoteže Bernuli-Ojlerove grede su izvedene u skladu sa von Karmanovim pristupom, kao što je prikazano u prvom dijelu. U ovom radu se daju elementi tangentne matrice krutosti i vektora neuravnoteženih sila za štap tipa k i štap tipa g. Uobičajena procedura za dobijanje ovih elemenata jeste numerička integracija. Koristeći funkcije za simboličku integraciju, ugrađene u programski paket Wolfram Mathematica, ovi elementi su izvedeni u zatvorenom obliku. Data su četiri numerička primjera kojima je verifikovana prikazana procedura kroz poređenje sa komercijalnim MKE programima ABAQUS i SAP2000. Analizirani su klasični geometrijski nelinearni statički problemi linijskih nosača: omekšanje i ojačanje konstrukcije te njihova kombinacija do koje dolazi kod plitkih lukova. Varirani su granični uslovi i geometrija nosača u cilju sticanja jasnijeg uvida u posmatrane probleme.
 
 Ključne reči:
 Bernuli-Ojlerova greda, tangentna matrica krutosti, vektor neuravnoteženih sila, štap tipa k, štap tipa g