Journal of
Faculty of Civil Engineering


JOURNALS
FACULTY JOURNALS
SCIENTIFIC MEETINGS
EBOOKS
ARCHIVE
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INTERNATIONAL CONFERENCE
CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVILENGINEERING 25, 2014.y., pp. 807-812


VIRTUELNA REKONSTRUKCIJA VILE SA PERISTILOM NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU MEDIJANA U NIŠU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.109
UDC: 004.946:728.84"03"
CC-BY-SA 4.0 license
Author : Nikolić, Olivera; Nikolić, Vladan; Marković, Biserka; Gocić, Milan; Milanović, Mladen
 
 Summary:
 U ovom radu biće prikazan proces virtuelne rekonstrukcije Vile sa peristilom na arheološkom nalazištu Medijana u Nišu. Delimični ostaci nosećih konstruktivnih elemenata i podova nisu bili dovoljni za kreiranje 3D modela kojim bi se prikazao izgled vile iz perioda kada je sagrađena (u IV veku n.e.). Analizom podataka o načinu gradnje u doba Rimskog carstva, grafičkih i pisanih podataka iz zbirke arheološkog materijala sa lokaliteta, kao i analizom izvedenih rekonstrukcija rimskih vila u Zapadnoj Evropi došlo se do predstave o izgledu vile, što je prikazano 3D modelom. Poseban deo rekonstrukcije, odnosi se na rekonstrukciju mozaičnih podova na osnovu fotografija sa terena u odsustvu ortofoto dokumentacije. 3D model koji predstavlja virtuelnu rekonstrukciju vile, proizišao je iz projekta „Vila na raskrsnici carskog puta – nekad i sad“, Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, Udruženja zelene gradnje iz Niša i Gradske opštine Medijana. Cilj rada je prezentovanje upotrebe BIM softverskih paketa u kreiranju digitalnih kopija spomenika kulture na kojima je moguće vršiti brojne oblikovne i vizuelne promene pre izvođenja tradicionale restitucije.
 
 Keywords:
 Virtuelna rekonstrukcija, vila sa peristilom, Medijana, Niš, 3D model, BIM