Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 263-274


ПРАЈЗАХОВ МОДЕЛ ХИСТЕРЕЗИСНЕ ПЕТЉЕ ЕЛАСТОМЕРНОГ ЛЕЖИШТА СА ОЛОВНОМ ШИПКОМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.25
UDK: 539.389.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шумарац, Драгослав; Ђорђевић, Филип; Матић, Дејан; Милутиновић, Горан В.
 
 Резиме:
 Еластомерна лежишта са оловним језгром се често користе као сеизмички изолатори и дисипатори енергије код мостова, пошто обезбеђују и повећање периоде осциловања и повећање пригушења конструкције, значајно смањујући сеизмичке силе и сеизмичка померања настале у конструкцији. Хистерезисна петља еластомерног лежишта са оловним језгром, која се обично апроксимира са билинеарним моделом, је важан нумерички параметар који се директно користи у анализи и димензионисању овог типа конструкције. У овом раду, иновативан и математички ригорозан аналитички модел хистерезисне петље еластомерног лежишта са оловним језгром је развијен помоћу Прајзаховог модела. Овај аналитички модел дозвољава тачан прорачун свих тачака на хистерезисној петљи, као и њену површину.
 
 Кључне речи:
 Хистерезисна петља, Прајзахов модел, еластомерна лежишта са оловним језгром, сеизмичка изолација