Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017.год., стр. 9-20


ОЈАЧАЊЕ ЧЕЛИЧНОГ ЦИЛИНДРИЧНОГ СИЛОСА УСЛЕД ПРЕНАМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОПТЕРЕЋЕЊА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.001
UDK: 624.014.2:631.24
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Свилар, Мила; Бешевић, Мирослав; Прокић, Александар; Војнић Пурчар, Мартина; Кубурић, Мирослав
 
 Резиме:
 У току експлоатације челичног цилиндричног силоса дошло је до пренамене конструкције која је условила потребу за формирањем ревизије на доњем делу силоса. Поред тога, услед промене врсте материјала која се складишти у силосу дошло је до повећања оптерећења конструкције. Приступило се анализи свих меродавних утицаја како би се утврдило стварно напонско стање и деформације на конструкцији. Конструкција је моделирана у програмском пакету Abaqus. На основу статичких утицаја предвиђена су потребна ојачања и конструкција је димензионисана према Европским прописима - Еврокоду.
 
 Кључне речи:
 челични цилиндрични силос, ојачање, моделирање МКЕ