Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 18, 2009.год., стр. 61-71


UTICAJ PROMENA NIVOA DUNAVA NA MOGUĆNOST ZAHVATANJA VODE U OKM HS DTD
 
UDK: 627.51(497.113)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Radovan Savić, Atila Bezdan
 
 Резиме:
 U radu se analiziraju pojava, trajanje i promene niskih i najnižih vodostaja Dunava na vodomernoj stanici Bezdan. Analize su sprovedene u kontekstu razmatranja obezebeĎenosti uslova za upuštanje vode iz Dunava u Osnovnu kanalsku mrežu Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav (OKM HS DTD) na glavnom vodozahvatu kod Bezdana. U uvodnom delu se daje kratak istorijski pregled izgradnje ranijih vodozahvatnih graĎevina i problema u njihovom radu. Potom se prikazuju i statistički analiziraju pojave niskih vodostaja Dunava koje predstavljaju ograničenje u radu vodozahvata. Naime, maksimalno upuštanje vode u kanal, od oko 60 m 3 /s, odvija se samo pri odreĎenim vodostajima. Pri nižim nivoima postepeno se smanjuje mogućnost gravitacionog upuštanja vode u kanal sve do potpunog prestanka ove opcije i prelaska na rad crpne stanice, ukupnog kapaciteta 12 m 3 /s (3 x 4 m 3 /s). Režim rada crpne stanice takoĎe je u zavisnosti od nivoa Dunava. Naime, i ovde opadanje nivoa onemogućava rad pojedinih agregata sve do potpunog prestanka rada crpne stanice i bilo kakvog snabdevanja vodom HS DTD. Jasno je da, kako kroz istoriju vodozahvata kanala Dunav-Tisa tako i danas, nivoi Dunava u zoni Bezdana imaju izuzetnu važnost i mogu da predstavljaju značajno ograničenje pri snabdevanju vodom višenamenskog hidrositema. Pojava i trajanje navedenih karakterističnih vodostaja i njihove promene na v.s. Bezdan razmatraju se u višegodišnjem periodu. Dobijeni rezultati ukazuju da dolazi do sve učestalije pojave niskih vodostaja i do njihovog značajno dužeg trajanja uz mogućnost još većeg zaoštravanja ovog problema u narednom periodu.
 
 Кључне речи:
 Dunav, vodostaj, vodozahvat, hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav