Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 455-460


ПРИМЕНА ОТПАДНЕ ПЛАСТИКЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.046
UDK: 666.982 : 678.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Пауновић, Оливера; Марчета, Уна; Павловић, Милан
 
 Резиме:
 Пластичне материје имају веома широку примену у савременом друштву, што за последицу има настајање велике количине отпада. Овакав отпад представља велики проблем по животну средину због својих карактеристика као што су слаба биоразградивост и могућност отпуштања штетних материја приликом одлагања или инсинерације. До сада су развијене многе методе као што су рециклажа и поновна употреба отпадних материјала. Један од начина поновне употребе ових материјала је њихово мешање са бетоном у циљу добијања композита различитих карактеристика који се могу применити у грађевини. Овакви материјали имају широку примену, као што је израда подних плоча без арматуре. Употребом пластичних влакана уместо челичне арматуре или челичних иглица остварује се економска уштеда од 42% односно 13%, респективно. Цена рециклираних полипропиленских влакана је нижа за 9% у односу на цену нерецикираних влакана, док је цена полиолефинских рециклираних влакана нижа за 67% у односу на нерециклирана влакна. Поред свих наведених предности, за конкретну примену потребно је наћи адекватан метод за мешање пластичних влакана и бетона, најбољи облик влакана и њихове особине.
 
 Кључне речи:
 отпад, пластична влакна, армирање бетона