Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 7-22


ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРАВОУГАОНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.01
UDK: 624.014.2.953
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић , Мирослав Т.; Мрђа, Наташа; Кукарас, Данијел; Прокић, Александар; Цвијић, Радомир
 
 Резиме:
 Предмет рада је димензионисање челичног резервоара за течности правоугаоног облика са три коморе. С обзиром на захтеве инвеститора (габарит на који је потребно поставити резервоар и максималну искориштеност простора) јавила се потреба за конструкцијом нетипичног облика. У примеру је кориштен аустенитни нерђајући челик који се препоручује за употребу у агресивним срединама. Димензионисање челичних плоча резервоара, укрућених и неукрућених, према Еврокоду је извршено у складу са СРПС ЕН 1993-1-7 који се односи на плоче оптерећене ван своје равни. У првом делу рада резервоар је димензионисан према Еврокод-у 3. Други део рада представља упоредну анализу резултата добијених димензионисањем према Еврокод-у у односу на резултате добијене употребом претходног домаћег стандарда СРПС.МЗ.3. 054. (1981).
 
 Кључне речи:
 ЕЦ3; СРПС; нерђајући челик; правоугаони резервоар