Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 23-27


ПРИЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ СИНАГОГЕ У СУБОТИЦИ – ВЕШТАЧКИ КАМЕН СА СОКЛЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.001
UDK: 691.2:620.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вушовић, Оливера; Делић-Николић, Ивана; Курешевић, Лидја
 
 Резиме:
 Синагога у Суботици је саграђена 1902. године и проглашена је за споменик културе. Она је једно од највреднијих средњоевропских остварења и УНЕСКО је уврстио у листу Светске културне баштине. Узорак за испитивања потиче од вештачког камена са сокле и у раду су презентовани резултати хемијских, минералошко-петролошких испитивања и резултати добијени на скенирајућем електронском микроскопу СЕМ-ЕДС анализе.
 
 Кључне речи:
 Синагога, споменик културе, испитивање