Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 16, 2007.год., стр. 


Зборник радова Грађевинског факултета 16
 
UDK: 624(082)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Више аутора
 
 Резиме:
 МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2007 "МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА" Суботица, 15. - 16. јун 2007.
 
 Кључне речи:
 МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА