Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 953-958


ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕМЕЉА ВЕТРОТУРБИНА - ОПШТА РАЗМАТРАЊА И КРИТЕРИЈУМИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.127
UDK: 621.548.4:624.151
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вукићевић, Мирјана
 
 Резиме:
 Ветротурбине спадају у специфичне динамички оптерећене грађевинске објекте. Темељи ветротурбина морају поред уобичајених пројектних захтева да задовоље и специфичне услове везане за трајност (замор), деформације као и динамичку стабилност. У Србији не постоји техничка регулатива која се односи на овај тип конструкције, зашта постоји потреба јер се последње две године интензивно раде пројекти ветропаркова. Рад има за циљ, позивајући се на светску техничку регулативу и искуства, да упозна стручну јавност са принципима и критеријумима пројектовања темеља ветротурбина.
 
 Кључне речи:
 Ветротурбине, фундирање, технички услови