Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 277-282


МОДЕЛИРАЊЕ РАСТА ПРСЛИНЕ У ЦЕМЕНТНОБАЗНИМ КОМПОЗИТИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.036
UDK: 666.972.1:539.41
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ленарт, Ђерђ
 
 Резиме:
 У раду се приказује отварање уста прслине CMOD, зависно од врсте влакана и то са челичним влакнима са једне стране и понашање исте матрице ојачане са полипропиленским влакнима са друге стране. Приказују се мерења и резултати PUL-OUT теста, мерења CMOD-а , те разматрања добијених резултата и њихово тумачење применом основних закона механике лома.
 
 Кључне речи:
 Цементнобазни композити, CMOD