Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 227-232


САНАЦИЈА СПОМЕНИКА НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ НА АВАЛИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.030
UDK: 725.94:692(497.11Beograd)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мурављов, Михаило; Стевановић, Бошко; Глишовић, Иван
 
 Резиме:
 У раду је приказан пример санације комплекса споменика Незнаном јунаку на Авали. Комплекс је завршен 1938 год., а током протеклог периода дошло је одређених оштећења на њему, која су описана у раду. Реч о оштећењима која су, с обзиром на значај и историјско-уметничку вредност Споменика, захтевала хитно извођење одређених грађевинских санационих радова, као и предузимање низа конзерваторско-рестаураторских интервенција. У овом раду обрађена је само проблематика везана за статичку санацију Маузолеја.
 
 Кључне речи:
 Санација, споменик, пројекат санације, камени блокови