Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 23, 2013.год., стр. 17-22


DILEMA U RAZVOJU GRADA: PLANIRANJE ZA GRAĐANE ILI INVESTITORE NA PRIMERU SUBOTICE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS23.002
UDK: 711.16(497.113SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Viktorija Aladžić
 
 Резиме:
 Urbanističko planiranje Subotice se tokom XIX veka karakterisalo neprestanim naporima da se spontano naseljeni i neuređeni grad uredi, ulepša i reguliše. Da bi se to ostvarilo donošeni su urbanistički planovi za čiju realizaciju je primenjivano nekoliko tehnika: odvajanje „unutrašnjeg grada” od okolnih predgrađa, izvlačenje kuća na regulacionu liniju ulice, primena kompatibilnih planova kuća, izgradnja građanskih kuća umesto seoskih, itd. To je rezultiralo kontinuiranim razvojem i regulisanjem područja grada. Nakon Drugog svetskog rata favorizovala se koletivna stambena izgradnja u skladu sa novom ideologijom, ali država nije bila u stanju da realizuje tekuće urbanističke planove. U periodu tranzicije takođe se zanemaruje individualni vlasnik parcele i planiranje grada usmereno je na kolektivno stanovanje odnosno izgradnja je poverena malom broju pojedinačnih investitora, dok većina kućevlasnika ima pasivnu ulogu. Ovakvo planiranje i izgradnja grada rezultiralo je planovima neprimerenim potrebama većine kućevlasnika, nelegalnom gradnjom, malim stepenom realizacije planova, čestim izmenama planova, rušenjem vrednog graditeljskog nasleđa i nedostatkom koncepta o kontinuiranom organskom razvoju grada, te sve većim stepenom neuređenosti grada i haotičnosti urbanih struktura.
 
 Кључне речи:
 Urbanističko planiranje, arhitektura, graditeljsko nasleđe, grad, regulacija ulica, Subotica.