Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 22, 2013.год., стр. 115-127


PRIMENA NERĐAJUĆIH ČELIKA U MOSTOGRADNJI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.011
UDK: 624.21.014.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Miroslav T. Bešević, Aniko Tešanović, Danijel Kukaras
 
 Резиме:
 Nerđajući čelik je čelik, legiran u prvom redu hromom i niklom. Pojam "nerđajući čelik“ označava više od 120 različitih legura sa antikorozivnim svojstvima. Nerđajući čelici poseduju niz izuzetnih osobina koje ih razlikuju od ostalih klasa čelika. U odnosu na ugljenični čelik ove osobine su između ostalog: nelegirano i asimetrično naponsko – deformacijsko ponašanje, anizotropija, izražen odgovor na proces hladnog oblikovanja, različit uticaj početnih imperfekcija, različite termičke osobine i stoga raspored zaostalih napona i njihov uticaj na konstrukciju. Čvrstoća materijala od nerđajućeg čelika, najčešće se uzima kao čvrstoća na granici od 0.2% dilatacija, u zavisnosti je od veličine plastične deformacije i temperature kojom je izložen tokom proizvodnje i upotrebe. U radu je data primena nerđajućih čelika u mostogradnji (tri mosta izvedena od nerđajućih čelika).
 
 Кључне речи:
 Nerđajući čelik, mehaničke karakteristike, statički proračun, dimenzionisanje, EN-standardi, mostovi.