Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 115-124


ОДНОС ОСОБИНА БЕТОНА И ЊЕГОВИХ КАРАКТЕРИСТИКА У РЕОЛОШКИМ МОДЕЛИМА
 
UDK: 666.972 : 532.11
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Војислав Михаиловић, Александар Ландовић
 
 Резиме:
 Указује се на потребу испитивања бетона и његових карактеристика за дефинисање основних реолошких модела при сервисном оптерећењу. Разматране су карактеристике младих бетона, заим старих бетона као и бетона средње старости, према Модификованом Максвеловом, Вискоеластичном и Бургерсовом моделу. У овим моделима су карактеристике модела дефинисане на потпуно нови начин, помоћу карактеристика бетона које се могу мерити на реалним узорцима бетона.
 
 Кључне речи:
 Бетон, модел, течење (вискозност), теоије старости бетона, Максвелов модел, ВЕ модел, Бургерсов модел, Алгебарске везе напона и деформација бетона.