Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 20, 2011.год., стр. 191-203


PRIMENA GEODEZIJE U ISTRAŽIVANJU UTICAJA SEIZMIČKIH PROCESA NA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
 
UDK: 528.481:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Milan Trifković, Žarko Nestorović
 
 Резиме:
 Građevinski objekti predstavljaju složene inženjerske strukture od velike vrednosti i značaja za društvo. Procesi projektovanja i izgradnje treba da obezbede što duži eksploatacioni vek građevinskih objekata. Kako se građevinski objekti projektuju i izgrađuju pod određenim pretpostavkama koje su poznate u vremenu projektovanja i izgradnje a eksploatišu se u dugom nizu godina i decenija posle njihovog izvođenja, neophodno je da se analiziraju uticaji nekih nepredvidivih parametara na stanje tih objekata. Imajući u vidu cenu građevinskih objekata ali i njihov doprinos ekonomskoj snazi društva autor je mišljenja da je neophodno a i ekonomski opravdano pratiti stanje tih objekata kroz vreme kako bi se blagovremeno otkrili uticaji koji mogu da ugroze objekat, njegovo funkcionisanje ili eksploataciju u meri predviđenoj projektom. Seizmički uticaji mogu biti vrlo dugotrajni i mali po veličini ali njihov kumulativni uticaj može dovesti do oštećenja građevinskih objekata. U slučaju zemljotresa moguće je da dođe do značajnih oštećenja građevinskih objekata koja se mogu utvrditi i vizuelnim pregledom objekata ali je moguće da se neka oštećenja mogu utvrditi samo preciznim geodetskim merenjima. Otkrivanje ovih uticaja moguće je pouzdano izvršiti jedino geodetskim tehnologijama. Sadašnji razvoj geodetskih tehnologija omogućava da se efikasno i pouzdano odredi stanje geometrije građevinskih objekata i njihovo ponašanje u vremenu. Takođe je moguće izvršiti prilagođavanje geodetskih tehnologija zahtevanoj tačnosti, pouzdanosti i efikasnosti merenja. U ovom radu razmatraju se geodetske tehnologije koje se mogu primenjivati za istraživanje uticaja seizmičkih procesa na građevinske objekte.
 
 Кључне речи:
 seizmički procesi, geodezija, građevinski objekti, geodetske tehnologije