Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 20, 2011.год., стр. 133-141


PRIMENA METODE STATIKE KONSTRUKCIJA PRI NUMERIČKOJ INTERPOLACIJI FUNKCIJA SA PROCENOM TAČNOSTI
 
UDK: 517.518.85
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović
 
 Резиме:
 U Zborniku radova GFS br.18 je opisan multiparabolični postupak za interpolaciju funkcija. Ovde se predlaže potpuno nezavisan postupak za interpolaciju funkcija. Iako je ovaj postupak znatno složeniji od prethodnog on daje mnogo bolju aproksimaju funkcije. Postupak zahteva primenu programa zbog većeg obima algoritma proračuna. Moguće je vrlo uspešno proceniti grešku interpolacije, odnosno oceniti tačnost proračuna.
 
 Кључне речи:
 Interpolacija, model, multilinerna i globalna interpolaciona funkcija , statika konstrukcija