Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 2
 
UDK:378.663 (497.113) "1986"
ISBN:YU ISBN 86-80297-02-X
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
Главни и одговорни уредник:Проф. др Карло Резничек, дипл.инж.
Уредник:Проф. др Бартул Скендеровић, дипл.физ.хем.
Лектор за енглески:Мр Сања Кример – Габоровић
Година издања:1986.
Тираж:Непознат
Штампа:Глобус, Суботица


 САДРЖАЈ: