Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 37, 2020.god., str. 21-29


SANACIJA MOSTA PREKO REKE PAKLEŠNICE OPŠTINA MIONICA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.02
UDK: 624.21.014.2(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav; Gajić, Darko; Bralović, Nemanja
 
 Rezime:
 U ovom radu prikazan je projekat sanacije mosta preko reke Paklešnice u opštini Mionica. U sklopu izrade projekta izvršeno je snimanje konstruktivnih elemenata na osnovu čega je utvrđena postojeća količina armature i nivo oštećenja mosta. Predviđena je sanacija i rekonstrukcija mosta čija ukupna dužina iznosi 11,96m, sa dva otvora. Statički sistem AB kolovozne ploče čine dve proste grede raspona l=5,98m. Širina saniranog kolovoza mosta iznosi 5,50m sa pešačkim stazama 2x0,84m. Sanacija postojeće kolovozne konstrukcije izvešće se dodavanjem karbonskih traka prema dimenzionisanju karbonskih traka proizvođača Sika, programom Sika CarboDuo, dok se pešačke staze oslanjaju na nove AB gredne nosače G poprečnog preseka koje se oslanjaju na vertikalne ivične stubove, a koji su oslonjeni na nove podbetonirane temelje.
 
 Ključne reči:
 Sanacija, AB most, vozilo V600, Karbonske trake