Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 21-32


ANALIZA ROBUSNOSTI VIŠESPRATNE AB ZGRADE U SLUČAJU GUBITKA UGAONOG STUBA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.002
UDK: 624.042.072.2:69.032.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Folić, Radomir; Čokić, Miloš
 
 Rezime:
 Robusnost predstavlja svojstvo konstruktivnog sistema da se odupre progresivnom kolapsu, tj. da spreči lančani lom konstrukcije u slučaju lokalnog gubitka vitalnih elemenata, uspostavljanjem preraspodele uticaja i omogućavanjem formiranja alternativnih puteva opterećenja. Najčešće, u slučaju gubitka jednog od vertikalnih elemenata, konstrukcije je podvrgnuta velikim deformacijama, zbog čega je primena nelinearne analize neophodna za proučavanje ponašanja konstrukcije do formiranja mehanizma ili progresivnog loma.
 
 Ključne reči:
 Robusnost, progresivni lom, AB okvirna konstrukcija, NSA, NDA