Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 31, 2017.god., str. 9-20


MODELI UTEGNUTOG BETONA PREMA EVROKODU 2 I EVROKODU 8 I NJIHOV UTICAJ NA SEIZMIČKI ODGOVOR AB OKVIRA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS31.001
UDK: 624.012.4.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radujković, Aleksandra; Starčev-Ćurčin, Anka; Lađinović, Đorđe
 
 Rezime:
 Seizmički proračun prema Evropskim normama podrazumeva projektovanje duktilnih AB konstrukcija. Utezanjem betona menja se odnos napon - dilatacija i povećava duktilnost. U Evrokodu 2 predložen je jedan model utezanja betona, a u Evrokodu 8 je prikazan poboljšani model. U radu su analizirane i upoređene vrednosti dobijenih čvrstoća i graničnih dilatacija za oba modela utegnutog betona, kao i njihov uticaj na globalni i lokalni seizmički odgovor na primeru šestospratnog AB okvira.
 
 Ključne reči:
 Evropske norme,duktilnost, utezanje