Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 395-404


FOTOKATALITIČKI BETON – EKOLOŠKI MATERIJAL
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.041
UDK: 666.972.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Topličić-Ćurčić, Gordana; Jevtić, Dragica; Grdić, Dušan; Ristić, Nenad; Grdić, Zoran
 
 Rezime:
 Fenomenologija zaprljanja fasada i elemenata objekata infrastrukture kao što su putevi i mostovi je u porastu sa industrijskim zagađenjem vazduha što utiče na kvalitet urbanog okruženja i troškove životnog ciklusa objekata. Novi građevinski materijal pod nazivom fotokatalitički beton koji čisti sebe a pored toga je i filter za zagađivače iz vazduha primenjuje se za izgradnju napred navedenih objekata. Samočišćenje kao rezultat sposobnosti fotokatalitičkog betona omogućava da fasade, putevi, mostovi i druge konstrukcije zadrže svoju boju tokom vremena i decenijama izgledaju kao novi. Primarni katalitički sastojak fotokatalitičkog betona je titanijum oksid (TiO2), beli pigment. Kada ga aktivira energija sunčeve svetlosti, TiO2 stvara naelektrisanje koje se rasprostire po površini fotokatalitika i reaguje sa spoljašnjim supstancama razgrađujći organska jedinjenja. Fotokatalički beton utiče i na reflektovanje većeg dela sunčeve toplote čime se smanjuje zagrevanje površina objekata tokom letnjeg perioda, smanjuje se temperature vazduha u urbanim sredinama, a kao posledica toga se umanjuje i količina smoga. U radu su prikazana svojstva fotokatalitičkog cementa, fotokatalitičkog betona i prednosti njegovog korišćenja kao ekološkog materijala kao i njegova primena na značajnim objektima u svetu.
 
 Ključne reči:
 fotokatalitički cement, fotokatalitički beton, novi ekološki material