Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA








ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 227-239


FSS ZA PROIZVODNJU ELEKTIČNE ENERGIJE IZ SUNČEVOG ZRAČENJA NA KROVU POSTOJEĆEG OBJEKTA “APM PRINT”
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.023
UDK: 621.383:620.91
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Trifunović-Dragišić, Vesna
 
 Rezime:
 Glavnim projektom se predviđa izgradnja objekta za proizvodnju električne energije – mrežni fotonaponski sistem (MPS) na postojećem objektu instalisane snage 60kW. Predviđena je ugradnja solarnih panela proizvođača Sharp, tip 270W. Jedan solarni panel je dimenzija 1650x992x45mm težine 19.0kg. Solarni paneli se montiraju na tipsku laku aluminijumsku konstrukciju tipa ALUMIL SOLAR MOUNTING SYSTEM AS405 proizvođača ALUMIL SOLAR koja je namenjena za instalaciju na industrijske panele.
 
 Ključne reči:
 fotonaponski sistem,električna energija, mrežni fotonaponski sistem (MPS)