Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009.god., str. 101-108


GRAĐENJE STAMBENO POSLOVNIH OBJEKATA VISOKE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
UDK: 624.9:699.86
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milan Kekanović, Ivan Hegediš, Arpad Čeh, Zoran Kljajić
 
 Rezime:
 Rad obrađuje temu projektovanja i građenja većih, adaptabilnih stambenoposlovnih prostora kao novi kvalitet, sagledajući kako arhitektonsko-ekonomske, tako i energetske aspekte. Svaki izgrađeni prostor, koji nema fizičke prepreke u obliku zidova, stubova i greda, u arhitektonskom-ekonomskom smislu, predstavlja bolje iskoristiv objekat. U radu je obrađen sistem gradnje kao konstruktivno rešenje lake, roštiljno -kasetne StiroFert međuspratne konstrukcije velikih raspona sa konstrukcijski već ugrađenom moćnom izolacijom, koja omogućava praktičnu realizaciju ove ideje u potpunosti. StiroFert u kombinaciji sa zidovima od lakog betona i toplotne pumpe kao sistema za racionalno grejanje, garantuje u energetskom smislu, dobijanje niskoenergetske kuće koja je nasušna potreba današnjeg građenja, obzirom na energetsko-ekonomsku krizu i preporuke EU.
 
 Ključne reči:
 Građenje, konstrukcije, kasetirane, adaptabilnost, energetska, efikasnost, stirofert, niskoenergetska kuća