Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 777-786


UTICAJ STRUKTURE I IDENTITETA BULEVARA OSLOBOĐENJA NA PEŠAČKE AKTIVNOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.078
UDK: 711.4(497.113NOVI SAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Škorić, Stefan; Krklješ, Milena; Milinković, Aleksandra; Brkljač, Dijana
 
 Rezime:
 Promene koje su diktirale razvoj urbane strukture Novog Sada tokom različitih istorijskih perioda, mogu se identifikovati kroz analizu ulične mreže. Najznačajnije transformacije urbane matrice grada realizovane su pod uticajem promene u načinu razmišljanja u posleratnoj eri 20. veka i dovele su do radikalnih promena u društvu, ali i kreiranja savremene slike grada. Ekspanzija automobilskog saobraćaja u gradu izazvala je razvoj bulevara koji su povezivali nove urbane celine, a velike promene ulične mreže formirale su urbani identitet grada koji je i danas prepoznatljiv. Tokom 1960-ih godina dolazi do progresivnog razvoja grada i izgradnje Bulevara Oslobođenja ‒ najistaknutije i najfrekventnije gradske saobraćajnice koja je izmenila do tada poznatu sliku grada. Bulevar povezuje železničku stanicu sa Mostom Slobode, i sagrađen je u cilju rešavanja problema povećane aktivnosti motornih vozila na saobraćajnicama grada. Svojim položajem u gradskoj planimetriji postao je glavna saobraćajna komunikacija Novog Sada, ali i svojevrsna granica između istočnog/starog i zapadnog/novog dela grada. Današnja postojanost pokazuje značaj ovog bulevara, kao i kako se potencijal ovog linijskog elementa gradskog tkiva može iskoristiti za povezivanje i umrežavanje grada. U radu se analizira Bulevar Oslobođenja, čijom je izgradnjom urbano tkivo Novog Sada podvrgnuto velikim morfološkim i identitetskim transformacijama. Morfološka struktura, fizionomija i karakter bulevara kreiraju vezu sa javnim aktivnostima i uslove za koncentrisane aktivnosti pešaka. U radu se istražuju vizuelno-ambijentalne celine bulevara, sadržaji prizemlja koji su ka njemu orijentisani, interakcija slobodnih prizemlja arhitektonskih objekata i njihovih fasada sa pešacima, kao i obim i priroda pešačkih aktivnosti na bulevaru. Cilj studije je da istraži kako bulevar izgrađen 60-ih godina prošlog veka funkcioniše danas, i kako su glavne gradske saobraćajnice prilagođene pešačkoj komunikaciji i današnjim potrebama građana Novog Sada.
 
 Ključne reči:
 Bulevar Oslobođenja, Novi Sad, javni prostor, pešačke aktivnosti