Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 479-488


PRILOG GENERALNOM REŠENJU TERETNOG PODSISTEMA SUBOTIČKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA U 21. VEKU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.049
UDK: 656.212.5(497.113 SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Božović, Dragan; Čoko, Boško; Jovanović, Stanislav
 
 Rezime:
 Ovaj rad pripada grupi generalnih rešenja Subotičkog železničkog čvora u okviru projekata rekonstrukcije i modernizacije železničke infrastrukture u Republici Srbiji na Koridoru 10. U radu je prikazano generalno rešenje teretnog podsistema u okviru rešenja Subotičkog železničkog čvora. Osnovu predloženog rešenja teretnog podsistema železničkog čvora predstavlja uspešno provođenje teretnog saobraćaja kroz čvor i grad u okviru projekta modernizacije glavne magistralne dvokolosečne pruge E85: Beograd - Subotica - Državna granica (Kelebija)- Budimpešta. Predloženo rešenje podrazumeva prostorno i funkcionalno razdvajanje putničkog i teretnog železničkog saobraćaja na području grada. Usled toga očekuje se oslobađanje značajnog dela zemljišta u centru Subotice za potrebe grada. U prikazanom varijantnom rešenju čvora glavna postrojenja teretnog podsistema planiraju se u privrednoj zoni južno od grada. Ovaj kompleks stanica zajedno sa priključnim železničkim prugama, drumskom obilaznicom i magistralnim dalekovodima ujedno formira ifrastrukturni koridor južno i istočno od grada Subotice. Struktura/rešenje i tehnički elementi ovog intermodalnog kompleksa, koji sadrži ranžirnu stanicu, kontejnerski terminal, robnu stanicu i depo, omogućavaju kombinovanje različith tehnologija transporta. Dobro dizajnirani objekti, po ugledu na savremne stanične komplekse u Evropi, koji omogućavaju različite vrste integrisanih logističkih servisa predstavljjaju sastavni deo prikazanog rešenja.
 
 Ključne reči:
 Subotički železnički čvor, teretni podsistem, ranžirna stanica, kontejnerski terminal, robna stanica, depo