Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 127-139


SANACIJA POSTOLJA HIDRO PUMPE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU U SREMSKOJ ULICI U NOVOM SADU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.13
UDK: 534 : 621.65
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tadić, Ljiljana; Babić, Ilija
 
 Rezime:
 Intenzivno raslojavnje našeg društva projektante i izvođače suočava sa raznovrsnim zahtevima, a samim tim i sa problemima sa kojima se nisu susretali u dotadašnjoj praksi. Složenost problema, ali pre svega neiskustvo, rezultuje propustima i greškama pri projektovanju i izvođenju. A one u stambenim objektima ne samo da umanjuju njihov eksploatacioni vek, već, u znatnoj meri, narušavaju komfor stanovanja, odnosno kavalitet života. U ovom radu je prikazano rešenje problema, nastalog usled propusta prilikom montaže mašinske opreme, u stambeno-poslovnom objektu, u Sremskoj ulici u Novom Sadu. Naime, reč je o hidro pumpi bazena, koji se nalazi na vrhu pomenutog objekta a sastavni je deo jedne stambene jedinice. Propust se ogleda u krutoj vezi hidro pumpe i AB ploče međuspratne konstrukcije, ali i u krutom prodoru cevi kroz AB elemente, što je dovelo do toga da nivo buke u datom objektu bude značajno iznad dozvoljenih vrednosti. Problem je saniran ostvarivanjem odgovarajuće elastične veze između hidro pumpe i podloge, što je postignuto pomoću podmetača, kojeg čini kombinacija neopren gume i plute. Zvučna izolacija mašinske sobe postignuta je postavljanjem studijske spužve na zidove i vrata ove sobe. Postupcima koji su sprovedeni, buka i šumovi, uzrokovani radom hidro pumpe i prateće opreme, a uvećani napred navedenim propustima, svedeni su na propisani nivo.
 
 Ključne reči:
 Sanacija, vibroizolacija, zvučna izolacija, hidro pumpa.