Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013.god., str. 37-44


POTENCIJALNI, NA TEORIJI BAZIRAN PRISTUP STRATEGIJE REHABILITACIJE ISTORIJSKOG CENTRA SIBIJUA U POSTMODERNOJ PERSPEKTIVI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS23.005
UDK: 719(498.46)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Guttmann Szabolcs-István
 
 Rezime:
 Istorijski centar Sibijua je očigledan primer složenosti i velikodušnosti srednjevekovnog urbanog prostora koji se dobro očuvao do danas. Izvan “stanja” i lepih “misli” vezanih za znanje o nesleđenom prostoru, dokumentacija i projekti urbane obnove Sibijua morali su biti završeni do 2007. godine. „Akcija” testiranja i primene kompleksne strategije obnove načinila je od istorijskog centra Sibijua prvi postmoderni model u Rumuniji. Dijagrami Patrika Gedesa koji se odnose na teorije urbanizma i realnog života mogu biti efikasno oruđe, čak i u zonama urbane obnove, da bi se proverile predložene strategije, odnosno aktuelni uspesi ostvareni na ovom polju. Gedesov dijagram pokazuje evoluciju izgrađenog okvira u životnom ciklusu, DELOVANJE kroz ČINJENICE i MISLI do OSTVARENJA. Zbog toga predlažemo teorijski pregled metoda obnove Duha mesta (Genius Loci) u Sibiju.
 
 Ključne reči:
 Urbanizam, dijagrami Patrika Gedesa, Duh mesta, postmoderna perspektiva, interdisciplinarnost.