Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013.god., str. 23-29


POŠTOVANJE JEDINSTVENOSTI – NA VREDNOSTIMA BAZIRAN URBANI RAZVOJ BALATONFIREDA (BALATONFÜRED)
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS23.003
UDK: 711.4(439BALATONFÜRED)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ištvan Andraš
 
 Rezime:
 Kriza kulture životne sredine nezaustavljivo se produbljuje. Profit koji ima potrebu da se neprestano uvećava, postepeno uništava karakterna, jedinstvena mesta, dok se samo veoma retko stvara atraktivno, novo okruženje. Gubitak MESTA u velikoj meri doprinosi otuđivanju ljudi. Sve više nas savladava osećaj bezdomnosti, beskućništva i izgubljenosti. Ima nas, koji smatramo da je protiv ovog procesa moguće i potrebno da se odgovorno borimo, ali kojim sredstvima? Opšti recept za to ne postoji, a u nedostatku boljeg, trudimo se da izvlačimo zaključke iz uspešnih primera drugih, te da ih primenimo.
 
 Ključne reči:
 Urbani razvoj, Balatonfired, graditeljska baština.