Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 129-138


MOGUĆE POSLEDICE OD OPTEREĆENJA USLED NALETA VETRA NA PRIMERU OBJEKTA CENTRA OBLASNE KONTROLE LETENJA U BEOGRADU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.012
UDK: 725.39 : 624.042.41
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miroslav Bešević, Danijel Kukaras, Aniko Tešanović, Dragana Nadaški
 
 Rezime:
 Vetar kao optertećenje spada u najznačajnija opterećenja na lake konstrukcije i njihovu oblogu, naročito na krovni pokrivač. Zanemarivanje njegovog uticaja pri proračunu i dimenzionisanju krovnih pokrivača može uzrokovati veoma velike materijalne štete. Čak i pri striktnoj primeni standarda prilikom dimenzionisanja, veoma često dolazi do odizanja i oštećenja krovnog pokrivača prilikom naleta vetra, kao što je to bio slučaj na objektu Centra oblasne kontrole letenja u krugu aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu prilikom olujnog vetra koji se desio 16.06.2010. Kasnijim kontrolnim proračunom sprovedenim na osnovu anemografskog zapisa brzina vetra sa lokacije, dokazalo se da i proračun nedvosmisleno iskazuje da pokrivač, tj. njegova veza sa krovnom konstrukcijom ne može da izdrži realno opterećenje koje se desilo. Postavlja se pitanje, da li kod objekata od značaja, naročito na čijim lokacijama se konstantno vrši merenje brzine vetra i ti podaci su dostupni, projektovanje treba vršiti na osnovu podataka o osrednjenim brzinama vetra datih u standardu ili na osnovu realnih dostupnih merenja i realnog trajanja ekstremnih vrednosti brzina vetra, kojima se tačnije može simulirati uticaj naleta vetra.
 
 Ključne reči:
 Nalet vetra, opterećenje, sišuće dejsvo, lokalno dejstvo, krovni pokrivač, havarija.