Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010.god., str. 135-140


ULOGA KATASTRA U PLANIRANJU I IZGRADNJI GRADSKOG PODRUČJA
 
UDK: 528.4 : 911.375
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milan Trifković, Petar Vučić
 
 Rezime:
 U radu je predstavljena nezaobilazna uloga katastra u planiranju i izgradnji gradskog područja, kao i mogućnosti današnjeg katastra da odgovori svim zahtevima koji se pred njega postavljaju u sklopu planiranja i izgradnje gradskog područja, uzimajući u obzir broj zaposlenih u katastru koji se bave ovim poslovima.
 
 Ključne reči:
 Katastar, planiranje, plan, izgradnja, gradsko područje.